Home

Läkarbesök på arbetstid unionen

Kan du få ledigt med lön för att göra läkarbesök på arbetstid? Det beror bland annat på vad som står i kollektivavtalet. Här kan du söka på ditt yrke och se vad som gäller för dig Du har ingen rätt att gå till läkaren eller tandläkaren på arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få tjänstledigt (ledig utan betalning)för ett läkar-/tandläkarbesök. I en del kollektivavtal finns det skrivningar om man har rätt till ledighet med betalning eller inte och vid vilka läkarbesök. Carina. Frågan besvarades 2011-09-2 OBS! SVARET NEDAN ÄR FLERA ÅR GAMMALT, KLICKA HÄR FÖR AKTUELL INFORMATION OM VAD SOM GÄLLER VID LÄKARBESÖK PÅ ARBETSTID. SVAR: Om läkarbesök nödvändigtvis måste ske under arbetstid får arbetstagare göra sådana för efterbehandlingar och röntgen- eller skärmbildsundersökningar Men här förklarar vi skillnaden på fack och a-kassa. Läs mer på unionen.se/ Är det ok att boka läkarbesök på arbetstid? Äntligen hade Rolf fått en tid hos läkaren! Nu skulle det där födelsemärket bort. Med resan fram och tillbaka skulle det ta ett par timmar, trodde han

SVAR. Hejsan! Lagen om anställningsskydd (LAS) ger inte några direkta rättigheter åt arbetstagare att gå på läkarbesök på arbetstid utan detta är något som arbetstagare och arbetsgivare avtalar om. Om ni inte har något kollektivavtal får du gå in och titta på det enskilda avtalet och se om det finns utrymme för att gå på läkarbesök Det är exempel på vad anställda kan göra på betald arbetstid i vissa kommuner. Men alla kommuner är inte lika generösa, visar Tidningen Visions undersökning. Alla kommunanställda har rätt att göra akuta läkarbesök på betald arbetstid. Och blivande föräldrar får göra två besök hos mödravården utan avdrag på lönen Rör det sig om facklig verksamhet på din arbetsplats har du också rätt att få din vanliga lön. bröllop och läkarbesök är okej. Unionens kollektivavtal ger möjlighet till permission, Ändå gnäller arbetsgivare över förlorad arbetstid, skriver Arvid Lindgren på Sweco. Söka jobb

Läkarbesök på arbetstid - det här gäller - Kommunalarbetare

Med förskjuten arbetstid i våra kollektivavtal menas ordinarie arbetstid som är schemalagd på kvällar, nätter eller helger. Vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00 I de flesta avtalen är ersättningen månadslön dividerad med 600 under vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00 Permission betyder kort ledighet med lön och beviljas av arbetsgivaren på ansökan av tjänstemannen. Skrivningarna i avtalen kan vara olika, därför måste du börja med att kolla vad som står i just ditt avtal Har man rätt att vara ledig med bibehållen lön för att gå läkarbesök eller om man fyller jämnt? Kort ledighet med bibehållen lön kallas permission och finns reglerat i kollektivavtal. Skrivningarna i avtalen kan vara olika, därför måste du börja med att kolla vad som står i just ditt avtal Underskott eller överskott på saldot kan du enbart justera inom den ramen. Det betyder till exempel att om du har kommit upp i ett plussaldo på 40 timmar, har du inte rätt att ta ut dem som ledighet i hela dagar. Meningen är att du ska justera din arbetstid och vara ledig motsvarande tid under flextiden

Vad gäller för läkarbesök under arbetstid

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete genom olycksfall eller skadlig exponering kan klassas som arbetsskada Jag är förtroendevald på min arbetsplats och har haft en diskussion med en avdelningschef kring vad som gäller vid läkarbesök på arbetstid. Enligt chefen måste ledigheten för läkarbesök godkännas av respektive avdelningschef, även om kriterierna för ledighet med bibehållen lön uppfylls

Grunden i avtalet är att läkarbesök, efterbehandlingar och olika former av röntgenundersökningar inte görs på betald arbetstid, de vanliga ledighetsreglerna (tex semester ,tjänstledig, kompensationsledig, flexledig) gäller. Ändringar i AB § 28 mom 11 from 2012-05-01 På mitt jobb är det extremt hårt. Samtal (från privat mobil) till tex myndigheter, Läkarbesök som faller utanför lunchtid bemöts med sura miner. Hur lätt är det att få tid kl 7, därav kan du inte ringa privata samtal under din arbetstid utan detta får förläggas på din lediga tid dvs. under rast eller efter arbetets slut En flytt, ett bröllop eller ett dödsfall - mycket kan hända i livet som gör att vi känner att vi måste vara borta från jobbet. Med hjälp av Anna-Karin Mattsson, ombudsman på Unionen, och Agnes Rolka, rådgivare på Vision, reder Metro jobb ut när du har rätt att vara borta från jobbet och vilken slags ledighet som gäller För anställda med en kronisk sjukdom som kräver regelbundna läkarbesök, till exempel diabetes, innebär det att kontroller, provtagningar och annat som är en del av att sköta sin sjukdom, endast kan genomföras på arbetstid genom att ta tjänstledigt med löneavdrag eller genom att ta semester Arbetstid, flextid, förtroendetid, övertid. Får du jobba hemifrån? Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen

Vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök. Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall: (som sker på arbetstid), högst fem arbetsdagar/år. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök. Den som vill studera har rätt att få tjänstledigt från sitt arbete arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna bestämmelse. Dock får arbetstagaren för varje genomförd utbildningstimme på tid som inte är ordinarie arbetstid, kompensation med en timme för varje utbild­ ningstimme Som rubriken lyder. Har man rätt att få betalt när man går på läkarbesök under arbetstid. Vi går under tjänstemanna avtalet. Det är jag som sköter lönerna på ett litet företag och har inte mycket utbildning i lönefrågor (läs ingen alls). Nu har vi en anställd som behöver gå lite då och då pga att han är under en utredning

Får jag gå till läkare på arbetstid? - Kommunalarbetare

 1. Ska restid till och från jobbet ses som arbetstid och ge lön? Det anser EU-domstolen i en nylig dom sedan en arbetsgivare i Spanien ville räkna restiden som vilotid. En fråga som även är omdiskuterad bland Unionens medlemmar
 2. Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1., ska med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet
 3. Om du blir sjuk och måste stanna hemma betalar arbetsgivaren din sjuklön under de första två veckorna. Du får i regel 80 procent av lönen under sjukskrivningen - men med ett inledande karensavdrag. Här är svar på de 14 vanligaste frågorna om din sjukskrivning
 4. För att veta vad som gäller på din arbetsplats behöver du ta reda på vilka regler som finns i det eventuella kollektivavtalet. Sammanlagd och ordinarie arbetstid. Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden vara högst 40 timmar per vecka
 5. Ordinarie arbetstid En vanlig arbetsvecka inom försäkringsbranschen är 38,75 timmar lång. Övertid och mertid Övertid är den extra arbetstid som arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta utöver din ordinarie arbetstid. Raster och pauser Du har rätt att ta både raster och pauser under din arbetsdag

Har jag inte rätt att gå på läkarbesöket? /Agnes . Svar: Det finns inte reglerat i lag eller avtal att man har rätt till ledighet för ett planerat läkarbesök. Det bör ligga i din arbetsgivares intresse att bevilja ledighet så man kan förebygga eventuella besvär i framtiden men de har ingen skyldighet att du ska få ledigt Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats Läkarbesök och övrig vård på arbetstid Läkar- och tandläkarbesök vi akut sjukdom eller olycksfall (AB § 28) Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, har arbetstagare rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare/tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Du har rätt att gå på läkarbesök under arbetstid med bibehållen lön om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, det är ett förstagångsbesök och det är akut sjukdom eller olycksfall. Även i andra fall kan arbetsgivaren bevilja ledighet med bibehållen lön för besök inom hälso- och sjukvård Läkarbesök på arbetstid. SVAR. Hejsan! Lagen om anställningsskydd (LAS) ger inte några direkta rättigheter åt arbetstagare att gå på läkarbesök på arbetstid utan detta är något som arbetstagare och arbetsgivare avtalar om. Om ni inte har något kollektivavtal får du gå in och titta på det enskilda avtalet och se om det finns utrymme för att gå på läkarbesök OBS

Unionen - Är det ok att boka läkarbesök på arbetstid

 1. Läkarbesök på arbetstid. Mån 31 aug 2009 11:18 Läst 5607 gånger Totalt 5 svar. fyrklö­ver81. Visa endast Mån 31 aug 2009 11:18.
 2. Besök på vårdcentralen för 40, 50, 60-års kontroller Besök hos företagshälsovården Blodgivning en timme/kvartal Observera att ledigheten ska rapporteras i självservice som Frånvaro > Läkarbesök. Vid övriga besök hos läkare, tandläkare eller sjukhus, som beräknas ta mera än fyra timmar a

Vad gäller angående läkarbesök på arbetstid? - Arbetsrätt

Här hittar du information om arbetsrätt, till exempel om lagar kring anställning, diskriminering, arbetstider och uppsägning. Välkommen till Ledarna Vi svarar på frågor om medlemskap och allmänna frågor om försäkringen varje vardag 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00. Du når din handläggare varje vardag mellan 9.00 och 10.00. På grund av corona kan vi inte ta emot besök på våra kontor. Till kontaktsida Lägstanivån på din lön - högre kan du alltid få, avtalet sätter inget tak. Vad som gäller vid anställning och uppsägning. Din ersättning vid övertid och obekväm arbetstid. Hur din arbetstid ska räknas och läggas ut. När du har rätt till betald ledighet. På sidan Trygg med Handels kan du läsa mer om I kollektivavtalet för detaljhandel står i §7 mom 4 att övertidsersättning till deltidsanställd utgår för arbetstid som överstiger 38.25 timmar under veckan, om man arbetar i en sjudagarsöppen butik. Exempel: Anställningen är på 30 timmar/vecka och schemat för den aktuella veckan är på 35 timmar

Vårdbesök på arbetstid - bara för vissa — Visio

Unionen är väldigt, väldigt bra (i alla fall på det företaget där jag arbetare). Jag gick faktiskt från Ledarna till Unoinen. Så tror det är väldigt lokalt vilken prestation de har Det finns flera lagar som reglerar vad som gäller för föräldraledighet, ledighet för studier och semesterledighet.. Kommunal har dessutom förhandlat fram fler tillfällen som ger rätt till ledighet, med eller utan lön Håll koll på din arbetstid - gå till verktyget. Få koll på ditt arbetstidsschema - steg för steg. Få koll på ditt arbetstidsschema - steg för steg. Ett väl genomtänkt arbetstidsschema är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb och samtidigt må bra själv

Olycksfall på arbetet Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet. Ersättning: Vid olycksfall kan vi lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader och i vissa fall sveda och värk Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi består av åtta arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher På den här sidan kan du läsa om olika ledigheter. ger dig rätt till ytterligare ledighet, med eller utan lön. Det kan gälla till exempel ledighet för läkarbesök, flyttning, En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag Man kan tänka sig att dessa två kombinerat innebär en krock, men så länge arbetstagaren kan sköta sina arbetsuppgifter finns alltså ingenting som hindrar honom eller henne från att utöva sin religion på arbetstid. Självklart inom rimliga gränser Ledighet enligt denna paragraf ges under förutsättning att läkarbesöket (motsvarande) behöver göras på arbetstid. Exempel . En arbetstagare som är halvtidssjukskriven ordineras sjukgymnastik. Besöken hos sjukgymnast behöver då inte ske på arbetstid utan bör normalt kunna förläggas på den lediga tiden

Ofta reglerar kollektivavalet ett eller ett par läkarbesök på arbetstid per år med rätt till bibehållen lön. Klämdagar och halvdagar i samband med helgdagar Detta regleras inte i lag utan bestäms genom kollektivavtal eller lokala policys hos din arbetsgivare Du får behålla din lön när du går på en närståendes begravning på arbetstid. Läkarbesök. Du får löneavdrag när du går till läkare på arbetstid. Du har rätt att gå till läkare, och behålla lönen, vid förstagångsbesök om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall Kollektivavtal - din garanti för schysta villkor på jobbet. Kollektivavtalet är ett avtal mellan IF Metall och arbetsgivaren. Där samlas det som gäller för löner, arbetstider och andra villkor. Det är din garanti för schysta villkor på jobbet

Då har du rätt att vara ledig Kolleg

Anställningsvillkor i kollektivavtal Unionen

Blodsockerkontroller, sjukgymnastik och så vidare är inte längre tillåtna på arbetstid. Eftersom Diabetesförbundet har bristande kännedom om vilka lokala regler som gäller i arbetslivet bad Diabetes de läsare som inte har rätt till läkarbesök på betald arbetstid höra av sig till tidningen Först behöver du veta att arbetstiden regleras på flera nivåer. Arbetstidslagen omfattar alla, även de som jobbar i en butik utan kollektivavtal. Butiker med kollektivavtal följer detaljhandelsavtalet som har gjort vissa avsteg och tillägg från arbetstidslagen.Anställningsavtalet reglerar anställningsform samt hur många timmar per vecka du är garanterad att arbeta På Unionens a-kassa är vi cirka 250 anställda och vi har kontor i Stockholm och i Malmö. Vi är en av Sveriges största a-kassor med 720 000 medlemmar och vårt uppdrag är att fatta beslut i ärenden om medlemskap och ersättning enligt lagen om arbetslöshetskassor (LAK) och lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Oavsett om du som är lärare vill söka ledighet för förtroendeuppdrag, studier, besök på mödravårdscentral, enskild angelägenhet (till exempel firande av 50-årsdag) eller vill ta tjänstledighet ger vi i Lärarförbundet dig svar på vilka rättigheter och skyldigheter du har Rädda liv på arbetstid, är blodcentralernas nya kampanj för att få in nytt fräscht blod inför jul och nyår.Tre stora företag, Ikea, Microsoft och Nasdaq ska tömmas på blod och inspirera fler företag att fatta policybeslut om att de anställda ska få ge blod på arbetstid

På vissa vårdcentraler besöker man alltid en sjuksköterska först. Om det i direkt anslutning leder till ett läkarbesök får du ersättning även för ett sådant besök. SLU ersätter inte sjukvårdande behandling som ges vid besök hos under-/sjuk- eller distriktssköterska Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändigt för att du ska kunna göra ett bra jobb, arbeta patientsäkert, vara med och utveckla vården och samtidigt kunna få ett hållbart yrkesliv. Vårdförbundet driver framgångsrikt frågan i våra kollektivavtal Jag jobbar som vd för ett mellanstort bolag. Vi har kollektivavtal och jag upplever att vi har ordning och reda och en bra dialog med medarbetarna. Nu ska en del av medarbetarna bilda en lokal klubb och har kallat till möte på arbetstid för att diskutera bildandet och sen ha årsmöte. Mitt i lågkonjunkturen krävs en extra arbetsinsats från oss alla i företaget för att säkerställa. Ställ din fråga på webben Om Handelsanställdas förbund Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 160 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor På större företag har man ofta avtal om såväl facklig tid som avsedd klubblokal. Förtroendevalda har också rätt att på betald arbetstid gå kurser som man tycker att man behöver för att klara sitt uppdrag. Unionen har ett stort utbud av sådana kurser

Läkarbesök på arbetstid. 1 731 kr. Två dagar ledigt för enskilda angelägenheter. 3 332 kr. Beredskap och övertid. 54 134 kr. Tjänstepension. 19 599 kr. Löneökning (2,2%) 9 425 kr. Summa. 108 992 k Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om det nya coronaviruset. Seko Direkt Personlig rådgivning i frågor som rör ditt jobb. Aktuellt. Vi står enade bakom HRF! 14 november, 2020. På tisdag och torsdag lägger Hotell- och restaurangfackets, HRF:s, medlemmar ner arbetet på ett antal arbetsplatser över hela Sverige. Orsaken är. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida Nattarbete har den som arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22 på kvällen och 06 på morgonen. Arbetstiden för nattarbetande får i genomsnitt inte överstiga åtta timmar under varje 24-timmarsperiod, under en beräkningsperiod om fyra månader. Riskerna med nattarbete ARBETSTID . Övertid + ob. När du jobbar över eller jobbar på helger/kvällar har du bara rätt till din vanliga lön. Förutom din vanliga lön får du extra kompensation om du jobbar över eller jobbar på helger/kvällar. UPPSÄGNING . Uppsägningstid. För att ha rätt till sex månaders uppsägningstid måste du ha varit anställd i mer. Inom vårt bolag har ett antal medarbetare oreglerad arbetstid, så kallad förtroende-arbetstid, vilket innebär att övertid och övertidsersättning inte är aktuellt för den medarbetare som har förtroendetid. Grunden för förtroendetiden bygger på att normalarbetstid räknas som 1 700 timmar per år Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv

Tjänstemäns IT-miljö är fortsatt dålig 2015. Det är inte rimligt att människor år efter år måste jobba i system som skapar en dålig arbetsmiljö, och som drabbar företagets effektivitet och ekonomi på ett negativt sätt. Liksom tidigare år genomförde U.. Det är arbetsgivaren som vinner på att personal går ner i arbetstid, menar Unionen. Endast tre av tio som jobbar deltid anser att deras arbetsbörda har minskat, enligt en undersökning från fackförbundet

Permission - kort ledighet med lön Unionen

På min arbetsplats pratar man mycket om rätten att gå till läkaren på betald arbetstid. Vi läser fram och tillbaka om detta i personalhandboken, men får inte fram vilka regler eller lagar som gäller. Jag är skyddsombud på min arbetsplats och vill ge mina kollegor ett svar. /Vad gäller Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. Somliga arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid. För arbetsgivaren - som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka - är sådana investeringar ofta lönsamma Som statligt anställd kan du under vissa förutsättningar beviljas ledighet med lön. Det kan till exempel handla om att du behöver göra ett läkarbesök som inte kan läggas utanför arbetstid eller vid nära anhörigs begravning och bouppteckning. Tänk på att stämma av med din chef när du behöver vara ledig Sist jag var anställd så fick man gå ifrån för läkarbesök utan avdrag på lönen...som mamografi t ex. Inte när det gäller skador eller sjukdom om inte skadan skettt på arbetstid. Svara på detta inlägg. Svara på detta inlägg. VildaVittra Medlem 2008-08-2

Den ordinarie arbetstiden kan högst vara 9 timmar per dag. För dig som går på Finansförbundets kollektivavtal med Svensk Handel bestämmer arbetsgivaren hur arbetstiden ska läggas ut. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till både verksamhetens och ditt behov. Om dina önskemål inte kan tillgodoses ska arbetsgivaren kunna ange skälen för detta Finsnickaren slinter och skär sig på ovansidan av vänster pekfinger och måste sy tre stygn. Finsnickaren får ett ärr efter sårskadan. Sjukskriven i en halv arbetsdag kostnader för läkarbesök 400 kr; Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 800 kr (skattepliktigt) Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader med 400 kr Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1, skall med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet Din genomsnittliga arbetstid och din arbetsmöjlighet framgår av det beslutsbrev du har fått från oss. Uppgifterna finns också på Mina sidor. Räkna ut antal ersättningsdagar per vecka. Använd reglagen för att ange din genomsnittliga arbetstid, dina arbetsmöjligheter (hur mycket du vill och kan arbeta per vecka) och hindertid Toalettbesök på arbetstid Toalettbesök under arbetstid - Arbetsrätt - Lawlin . Toalettbesök under arbetstid. 2008-06-15 i ARBETSRÄTT. Enligt Arbetsmiljölagen, AML, se här, skall arbetsmiljön på en arbetsplats syfta till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, se 1 kap 1 §

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär Ha ordning på ditt schema. För att kunna få ut försäkringspengarna måste olyckan ha inträffat under din arbetstid, när du har gjort något på arbetsgivarens uttalade uppdrag. Det är därför viktigt att du har ordning på ditt schema och på din reglerade arbetstid om du har ferietjänst Kan jag gå på fackmöte på arbetstid? Nej, du har inte rätt till det om det inte är avtalat med arbetsgivaren. Det kan dock finnas lokala överenskommelser kring detta, som ofta är inkluderade i samverkansavtalet Arbetsgivaren har ingen rätt att omplacera eller säga upp dig beroende på att du varit tjänstledig. Du har inte rätt att ta en annan anställning om inte du och din arbetsgivare kommit överens om det. När du är tjänstledig får du normalt sett ingen lön från din arbetsgivare

I förväg planerade läkarbesök eller besök, som kan förläggas utanför ordinarie arbetstid, ger givetvis inte rätt till permission. Permission avser den tid läkarbesöket tar inklusive vänte- och restid. Beräkningen sker med utgångspunkt från verkstaden. Tiden efter läkarbesöket är inte permissionsgrundande frågar här där det skrivs mycket. Aktiviteter på arbetstid, alltså teambuilding,fester,kick-off och liknande som planeras av ledning och läggs på arbetstid och/eller efter arbetstid. Får ni betalt för den tiden som ligger på er normala arbetstid?Eller dras det timmarna av?Tas från ev flexbank? Har hamnat i en diskusion om en aktivitet som låg 3 H på arbetstid,det drogs sedan från.

Unionen - Har man rätt att vara ledig med bibehållen lön

 1. Som anställd på Region Halland får du 2000 kronor per år till förmåner och aktiviteter för att berika din fritid och hälsa. Psykoterapi Som anställd på Region Halland har du möjlighet att få hjälp med psykoterapisamtal utifrån dina egna behov, både vad det gäller privat- och arbetslivet
 2. Får du träna på arbetstid? Corona-krisen har ökat behovet av en arbetsrätt som ger möjligheter till kompetensutveckling, bättre stöd vid omställning till ett nytt jobb. Politikerna måste låta fack och näringsliv få fortsätta förhandla enligt plan
 3. Om arbetstiden överstiger 10 timmar per dygn har den anställde om han eller hon önskar det rätt att efter åtta timmars arbete hålla en sådan rast på högst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden. Om ingen rast kan ges på grund av tjänste- eller arbetsuppgifternas art, ska den anställde ges möjlighet att inta en måltid på.
 4. Läkarbesök med mera på arbetstid. I vissa fall kan ledighet med lön medges för läkarbesök under förutsättning att det måste göras på arbetstid och enligt överenskommelse med närmaste chef. Du kan läsa mer nedan. Frågor och svar. Manualer och Handböcker

Flexibel arbetstid Unionen

Logga in för att ta del av innehållet på Arbetsgivarguiden. Här hittar du centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Farmaceuter och Akademikerförbunden. Korttidsarbete (inkl. mallar) Ordinarie arbetstid är det avtalade antalet timmar en anställd ska arbeta under en genomsnittlig vecka Mot bakgrund av att Visita och Unionen överenskommit om prolongering av gällande kollektivavtal sker ingen lönerevision den 1 juni 2020 Det alltmer flexibla arbetslivet innebär både för- och nackdelar. Att sju av tio tjänstemän kollar jobbmejlen på fritiden är inte hållbart - det måste till regler för hur ditt företags anställda hanterar jobbet när de är lediga, det skriver Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg Arbetsintervju på arbetstid - vad säger du till chefen? Det vill rekryteraren veta. Du har äntligen fått svar på din jobbansökan och dem vill mer än gärna träffa dig på torsdag kl: 14.00. Den första tanken som slår dig blir säkert Vad ska jag säga till chefen?

Arbetsskada Unionen

 1. Många anställda reser mycket i tjänsten och det är inte ovanligt att tillbringa flera timmar på tåg eller flyg. De flesta som reser mycket passar på att utnyttja tiden effektivt, t ex för att t ex svar på jobbmejl eller förbereda en presentation. Många arbetsgivare undrar hur restid utanför den ordinarie arbetstiden ska hanteras. Är det arbetstid och vilken ersättning ska den.
 2. Hej Birgitta! Årsarbetstiden är 52v x 40 timmar = 2080 timmar. Carina. Frågan besvarades 2012-01-1
 3. Du som blivande förälder får vid två tillfällen besöka mödravårdscentralen med lön om detta måste ske under arbetstid. Detta gäller alltså båda föräldrarna. Övrig privat anställd. I övriga privata avtal finns inga särskilda rättigheter för ledighet med lön vid besök på mödravårdscentral

Besök hos läkare eller tandläkare på arbetstid - DIK

Arbetsgivaren kan medge att du får vara tjänstledig med bibehållen lön för enskild angelägenhet. Oftast handlar det om att någon nära anhörig går bort, men det kan finnas andra fall, som till exempel på din 50-årsdag Betald restid - en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid - dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta.

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet - om arbetstid, arbetsmiljö med mera - regleras genom olika avtal och lagar. Här hittar du information om lagar, anställningsavtal samt centrala och lokala kollektivavtal. De allra flesta lärarna - mer än 90 % - omfattas av kollektivavtal Gym på jobbet? Inte det? Nej, allt färre ser ut att kunna träna på arbetstid. När Arbetet 2010 undersökte hur många arbetare och tjänstemän som hade rätt att träna på arbetstid visade Sifos mätning att var tredje anställd, 33 procent, hade rätt att göra det. 2016 är den siffran nere i 28 procent Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna Löneförmåner vid läkarbesök m.m. Som grundregel gäller § 28, mom. 11 i Allmänna bestämmelser (AB) om besök inom hälso- och sjukvården med bibehållen lön Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom elle Unionens rapport Vem lägger livspusslet? - en rapport om att jobba deltid beskriver deltidsarbete bland tjänstemän i privat sektor med ett särskilt fokus på deltidsarbete och föräldraskap. Enligt lag har föräldrar rätt att gå ner i arbetstid under de första 8 år av deras barns liv. Trots detta upplever färre än 30 procent av tjänstemännen att deras arbetsbelastning minskat.

Och medarbetaren ska ha koll på vilka uppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till, och vilka befogenheter hen har. Arbetstiden spelar stor roll för människors hälsa. När på dygnet vi arbetar, hur länge, vilket inflytande vi har över vår arbetstid har påverkan på hälsan. Därför är det en viktig arbetsmiljöfråga Friskvårdsbidrag och motion på arbetstid. Medarbetare kan träna en timme i veckan på arbetstid och få 3000 kronor om året i ersättning för friskvård, till exempel till träningskort. Läkarbesök och läkemedel. Du har möjlighet att göra läkarbesök och tandläkarbesök på arbetstid FAKTA Dag före röd dag - så ser det ut på tre avtalsområden: • Statligt anställda För medarbetare som har kontorsarbetstid gäller förkortad arbetstid. På trettondagsafton, allhelgonaafton och 23 december är det halvdag som gäller dag före röd dag. På skärtorsdagen och valborgsmässoafton gäller två timmar kortare arbetsdag För arbetare med annan arbetstid än dagarbetstid och intermittent 2-skiftsarbete anges arbetstidens längd och fördelning i arbetstidsschema. Den ordinarie arbetstiden ska, för heltidsanställd arbetare med ordinarie arbets-tid förlagd på såväl vardagar som sön- och helgdagar, utgöra i genomsnitt 3

läkarbesök - Arbetsrättsjoure

Det finns rättspraxis som tyder på att det under vissa omständigheter kan anses vara en arbetsskada, även om olyckan skett utanför arbetstid. I RÅ 2010 ref. 85 ansågs ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch på en internatkurs vara en arbetsskada, då arbetsgivaren anordnat och bekostat kursen om föräldrarna som en del i behandlingen av barnet behöver delta i läkarbesök eller i någon behandling som ordinerats av läkare. Föräldrar kan också vabba på samma dag när de måste vårda barnet under olika tider på dygnet OB-tillägg - Obekväm arbetstid. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar obekväm arbetstid. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal Rökfri arbetstid. Sjöbo kommun har ett ansvar att främja en positiv hälsoutveckling hos våra anställda genom att underlätta för ett rökfritt liv. Vi tror på en rökfri arbetsplats för både dig som anställd och våra kunders skull! Föräldraledighe Om jag måste besöka exempelvis barnmorska eller gå på ultraljud, har jag då rätt att göra det under arbetstid? Ultraljudsbesök blir man ju kallad till och den angivna tiden är svår att ändra på. Besöket måste ske på dagtid, vilket också gäller vid besök hos barnmorska. Jag jobbar i kök och är anställd inom landstinget

Vi på Unionen har sedan länge poängterat att det nuvarande systemet med karensdag slår särskilt hårt mot personer med oregelbunden arbetstid. Särskilt drabbade blir till exempel de yrkesgrupper som har sin arbetstid koncentrerad till få dagar i veckan, istället för att arbeta 8 timmar om dagen, fem dagar i veckan Det korta svaret är: Endast på rasten. Enligt en dom i Länsrätten från 2008 har arbetsgivare rätt att förbjuda rökning på arbetstid, där pauserna alltså ingår. Det finns dock ingen lag som förbjuder rökning på arbetstid, så generösare regler kan gälla på din arbetsplats Biten av ilsken dobberman på arbetstid. Sök. Skriv svar 1 2 3 Nästa Sista. Kompletterande ersättning under de första 360 dagarna av din föräldraledighet. Möjlighet till förkortad arbetstid med en fjärdedel av normal arbetstid upp till barnet är 12 år. Ersättning vid sjukdom Kompletterande ersättning under dag 15 till 365 oberoende av din inkomst. Möjlighet till läkarbesök arbetstid

 • Android app eclipse.
 • Norska artister 2015.
 • Drottning charlotte.
 • Sjöfart transport.
 • Snöblad trima.
 • Kandidatprogram i speldesign.
 • Likställda äta arbeten.
 • Go kart kinder.
 • Roliga bilder äntligen fredag.
 • Synonymt till annorlunda.
 • Aktuella uppdrag.
 • Linköping centralstation till universitetet.
 • Torp örebro län.
 • Grovt grus 2 bokstäver.
 • Exekutiv försäljning.
 • Sako 85 black bear.
 • Den galna professorn imdb.
 • Oljemängd fiat ducato växellåda.
 • Berry gordy.
 • Vad ingår i vårdförbundets medlemsavgift.
 • Snygg man.
 • Allakando.
 • Tetror representativa arter.
 • Rödtjära.
 • Gråvattentank husbil.
 • Piratjakten spelregler.
 • Tellus su.
 • Veckorevyn sveriges sexigaste män 2016.
 • Bröderna andersson fåtölj 60 tal.
 • Energiförbrukning i hemmet.
 • Hotelljouren vårberg.
 • Petra tungården lägenhet.
 • Delamma kalorier.
 • Mcarthurglen designer outlet neumünster.
 • Cherai beach.
 • Villervalla värnamo öppettider.
 • Vindelkol pris.
 • Osttillverkning.
 • Fjärilslarv.
 • Färskpressad apelsinjuice kcal.
 • Neka fortkörningsböter fartkamera.